Erhverv

Skibsliste

Vejr

Nyheder

Nyt fra Vejle Erhvervshavn:

26. maj 2023

Indvielse af støjhegn.

Marts 2022

I forsøg på at få reguleret mågerne her på Vejle havn har vi allieret os med et firma som hedder Sky Level.

Mågeservice fra Sky Level.

Det Sky Level kan tilbyde er overvågning af alle m2 på havnes bygninger, samt fjerne alle mågereder igennem hele sæsonen. 
De mågereder som vi ikke kan nå manuelt, kan vi nedspule med vores dronesystem. 
Ved droneinspektion kan vi dokumentere omfanget både for jer og jeres udlejere i havneområdet. Samtidig sikre vi, at der ikke kommer nye måger til verden fra de aftalebekæmpelsesområder. 
Behandlingen vil være individuelt fra bygning til bygning afhængig af den individuelle mågebekæmpelse og bygningernes design.
Bekæmpelsen består af dokumentation (Foto/video) af tilmeldte bygninger, manuel fjernelse af mågereder, bortskræmning via lyddrone, chocklyd via signal pistol, samt nedspuling af mågereder via drone.
Der bruges kun almindelig vand ved spuling af reder/æg.

Bekæmpelsen er med start fra marts til august 2022.


I februar 2021 og indtil 15. april 2021 vil der hver weekend være regulering af sølvmåger og duer på havnearealet. Reguleringen vil primært foregå i dagtimerne i weekenderne på Sydkajen, reguleringen vil ske på havnearealet under hensyntagen til skibshåndteringen. Der vil blive benyttet halvautomatisk salonriffel til at regulere sølvmågerne og duerne med. Jægerne vil bære refleksveste, når de færdes på havnearealet.
Politiet er orienteret om, at der vil foregå regulering på havnearealet i perioden fra 1. februar til 31. december 2021. Vejle Erhvervshavn vil løbende holde kunderne orienteret om reguleringen af sølvmågerne. Pr. 1. april 2021 vil jægerne begynde at regulere reder, og reder med æg og yngel indtil 31. juli 2021.
Status på reguleringen er, at der siden 1. september 2020 er reguleret 75 voksne sølvmåger indtil dags dato. I 2019 blev der reguleret 689 æg, og i 2020 blev der reguleret 91 reder med æg og yngel på Ib Andresen Industri’s tage.


Kære Kunder,                                                                                                                                                                                                                                                         d. 16. marts 2020

Se venligst nedenstående fra Danske Havne.

“Indrejse reglerne til Danmark blev strammet lørdag d. 14. marts 2020, da grænserne blev lukket for ikke anerkendelsesværdige formål.
Politiet har oplistet transport af varer til og fra Danmark som et anerkendelsesværdigt formål.
Derfor vil langt de fleste aktiviteter på havnene kunne fortsætte, dog bør skibsbesætninger kun komme i land, når der er helt særlige behov herfor.
Besætningsskift på havnene er fortsat tilladt.
Krydstogtsturisme og passagertransport på færger hører ikke under anerkendelsesværdige formål, så Politiet vil indføre restriktioner herfor på de relevante havne.
Det er Politiet, der har myndighedskompetencen, så tvivlsspørgsmål bør rettes til det lokale Politi. “


Nyhed: Åben Havn 2019

Kære alle, Virksomhederne og Vejle Erhvervshavn takker for, at I lagde vejen forbi Åben Havn arrangement, tak for at I var med til at gøre det til en festdag. Vi håber, at I har haft en god oplevelse, samt at I fik set, det I ville. Vinderne af fiskekonkurrencen blev fundet ved lodtrækning, da fiskene holdte sig ude. Det var Victor og Mustaf, der løb med præmierne. Vinderne af Skattejagten på havnearealet blev Rasmus og Janni med hver 6 rigtige svar på skattejagten. Tak til alle der deltog i konkurrencerne. Der er billeder fra dette års Åben Havn i galleriet på vores hjemmeside.
Vi ses til næste år.


Nyhed: Vejle Erhvervshavn udsender pressemeddelelse om godkendelse af Årsrapporten for 2018 i byrådet.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at årsrapporten er godkendt af havnens bestyrelse og byrådet. Det fremgår, at der var en fremgang i de håndterede godsmængder på 10% på gods, der er kommet ind med skib, og kajen på havnen blev på 865.753 Tons. Derudover fremgår det også, at det samlede årsresultat blev negativt med kr. 1.998.854. Havnens ledelse anser årets resultat som tilfredsstillende.
Du kan læse pressemeddelelsen i dens fulde længde Pr_aarsrapport2018
Du kan læse Årsrapporten 2018 i dens fulde længde aarsrapport2018


Nyhed: Vejle Havn udsender pressemeddelelse om fremsendelse af Årsrapporten 2017 til Vejle Byråd for godkendelse.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at den er fremsendt for godkendelse i Vejle Byråd. Det fremgår også, at havnens års resultat er et overskud på TDKK 5.668 og en egenkapital pr. 31.12.2017 på TDKK 305.468. Havnens ledelse anser årets resultat som tilfredsstillende.
Du kan læse pressemeddelelsen i dens fulde længde her.


Nyhed: Parkering på Vejle Havn ifb. Åbningen af Fjordenhus v. Vejle Havn lørdag d. 9. juni 2018.

Det er muligt at parkere på Vejle Havn, der er indkørsel af Port 8 ved Svajebassinet, og udkørsel af Port 1 på Nordkajen. På Sydkajen kan du køre ind ad port 9 v. Portnerhuset og ud af samme port.
Bemærk venligst!!!
P-pladsen åbner kl. 9:30 og lukker kl. 17:45, hvor porten lukker.
Vejle Havn opfordre til, at bilerne er hentet inden kl. 17:45.


H.K.H Prins Henrik er død, tirsdag d. 13. februar 2018.

I forbindelse med H.K.H Prins Henriks bortgang kondolerer Vejle Havn, og viser Prins Henrik den sidste ære ved at flage på halv i dag og ved bisættelsen den 20. februar 2018.


Vejle Havn handler lovligt med sin slæbebåd

Danske Rederier har gennem Folketingets Transportudvalg klaget til Transportminister, Ole Birk Olesen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i en afgørelse gjort det det klart, at Vejle Havn handlede i overensstemmelse med loven.

Sådan begynder en nyhed Danske Havne netop har offentliggjort på deres hjemmeside vedr. sagen om, at Vejle Havn i 2017 blev anklaget for jobtyveri. Sagen har været forelagt Transportministeren Ole Birk Olesen, der har truffet en afgørelse i sagen. Den afgørelse kan du læse mere om på Danske Havnes hjemmeside : Vejle Havn handler lovligt sin slæbebåd
I teksten finder du også den fulde afgørelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens side.


Vil du vide mere, så er du velkommen til at kontakte Havnedirektør Knud Vang Nielsen.


Vejle Havn anklaget for “jobtyveri” i Vejle Amts Folkeblad og andre medier

Vejle Havn er af Danmarks Rederiforening blevet anklaget for ”jobtyveri” i slæbebådssagen.
Skriverierne og anklagen fra rederierne har fået direktøren for Danske Havne Bjørn B. Christiansen til at udtale sig således:

“Rederierne misforstår slæbebådssagen i Vejle Havn Påstande om at Vejle Havn overtræder havnelovgivningen ved at sende en slæbebåd til Holland for at hente en pram er helt på månen, siger Direktør for Danske Havne Bjørn B. Christiansen. Der er tale om en ren in-house aktivitet, hvor havnen udfører en opgave. Det gælder for havne som andre erhvervsvirksomheder, at nogle opgaver står virksomhederne selv for. Det beror alene på en driftsmæssig vurdering, om havnen vælger at løse en given opgave selv eller om den løses af en ekstern leverandør. Havneloven regulerer ikke in-house aktiviteter. Den regulerer kun de situationer, hvor havnen udfører en opgave for andre. -Jeg synes vi skylder hinanden at få bragt proportionerne på plads nu og fokusere på den fremadrettede lovgivning på havneområdet. Vi venter i øjeblikket på analysen af konkurrenceforholdene på havneområdet i forbindelse med det ekspertudvalg, som Transportministeren har nedsat. Det er vigtigt, at vi bund og sider i tingene, så vi kan få konkurrencen til at fungere på havnene – ikke alene på land men i høj grad også til vands, siger Bjørn B. Christiansen.”

Har du spørgsmål til ovenstående, så er du velkommen til at kontakte Havnedirektør Knud Vang Nielsen på knud@vejleport.dk


Nye lokalplaner for Vejle Erhvervshavn

Vejle Havn kontaktede december 2016 Vejle Kommune og bad om at få revideret de 2 lokalplaner (56 og 1079), som dækker Vejle Erhvervshavn. Uddrag af henvendelse:
“Anmodningen skal ses i lyset af, at Vejle Erhvervshavn ønsker at udvikle havnen yderligt bl.a. gennem udnyttelse af en række af de ledige arealer på det definerede havneområde, som er dækket af nævnte lokalplaner. Muligheder som i dag vanskeliggøres, da lokalplanerne stiller specifikke krav om at anvendelsen alene må ske til havneformål. En definition, som betyder at kommunen kan være tvunget til at afvise projekter, hvor der eksempelvis søges om byggetilladelse til projekter, som ellers efter Havneloven vil kunne accepteres.”
Havneloven: Havnelovens § 6, stk. 2 angiver:

”Havnearealer skal prioriteres anvendt til erhvervsmæssige aktiviteter, der understøtter søtransport, eller til andre aktiviteter, der forudsætter havnenær beliggenhed inden for rammerne af den valgte organisationsform. Såfremt arealerne ikke kan udlejes til disse aktiviteter, kan havnen udleje arealerne til andre formål.”

Vejle Erhvervshavn ønsker i en tæt dialog med Vejle Kommunes planafdeling at udvikle havneområderne, så der sikres en sammenhæng mellem kommunens udbygningsplaner og Vejle Erhvervshavns ønsker om udvikling. I den proces skal der sikres, at relevante områder reserveres til havneformål, samtidig med at andre områder (f.eks. områderne langs med åen ved Sjællandsgade) kan anvendes til andre formål. Kommunen har nu meddelt, at arbejdet med lokalplanændringerne påbegyndes 5. september 2017 og forventes færdig rundt årsskiftet.
Med venlig hilsen
Knud Vang Nielsen
Havnedirektør


Nye udviklingsmuligheder

Nye udviklingsmuligheder for Vejle Erhvervshavn – læs artiklen om fyldte lagre, der flytter gods ud på kajarealerne.


Indkøb af pram

Vejle Erhvervshavn har indkøbt en ny pram til det forestående arbejde med at få uddybet sejlrenden. Her ser du den på vej til Vejle i Rotterdam Havn, hvor den er blevet hentet. Vi forventer, at både prammen og slæbebåden Jeppe Jensen II incl. bemanding anløber Vejle Erhvervshavn fredag d 25. august 2017.


Til pressen

Alle pressehenvendelser skal ske direkte til Havnedirektør Knud Vang Nielsen på knud@vejleport.dk .  

Alle øvrige henvendelser rettes til Havnekontoret via mail vejleport@vejleport.dk
telefon (+45) 7582 0466 eller kontaktformular herunder.