Erhverv

Skibsliste

Vejr

Private og enkeltmandsfirmaer

Du har i henhold til persondataforordningen ret til at blive orienteret om indsamling og behandling af dine personoplysninger. Såfremt formålet for behandling af personoplysninger ændrer sig, vil du ligeledes have ret til at blive oplyst herom. Nedenfor følger en gennemgang af Vejle Havns persondatapolitik for private og enkeltmandsfirmaer.

 

Hvilke personoplysninger behandler vi – og hvorfor?

Vi behandler følgende kategorier af data om dig:

  • Kommunikationsdata (Feks. navn, telefon, e-mail, adresse og lign.)
  • Kontraktstamdata 
  • Handelshistorik 
  • Transaktionsdata
  • Kontraktsafregning- og betalingsdata
  • Planlægnings- og styringsdata

Vi behandler de ovenstående oplysninger for at kunne opfylde den aftale om køb eller salg, som vi indgået med dig. Herudover for at overholde de juridiske forpligtelser efter reglerne i bogføringsloven, skatte- og momsloven med flere.

 

Behandlingshjemmel

Retsgrundlaget for behandling af persondataoplysningerne findes i Persondataforordningens art. 6 stk. 1. litra b (opfyldelse af kontrakt/aftale) og art. 6 stk. 1. litra c. (opfyldelse af juridiske krav).

 

Videregivelse af oplysninger

Der vil ikke blive videregivet personoplysninger om dig.

 

Databehandler

Al den data vi behandler om dig bliver opbevaret i vores administration, som blandt andet administreres af en ekstern leverandør (hosting og backup). Dit data bliver således opbevaret på servere, der er ejet af den eksterne leverandør og Vejle Erhvervshavn. Serverne er fysisk placeret ved den eksterne leverandør og på Vejle Havn. Den eksterne leverandør er databehandler og må derfor alene behandle data efter vores instruks. Den eksterne leverandør sørger for at vores data opbevares forsvarligt og sikkert.

 

Opbevaringsperioden

Alle personoplysninger opbevares i henhold til lovgivningen i 5 år, hvorefter de slettes.

 

Indsigt i, sletning eller rettelser af dine oplysninger

Du har ret til at få information om og gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du mener, at vi behandler oplysninger der er urigtige eller vildledende, eller at vores behandling er i strid med den gældende persondataretlige lovgivning, herunder Persondataforordningen, kan du anmode os om at få berigtiget, slettet eller blokeret disse oplysninger. Vi vil besvare en sådan anmodning så hurtigt som det kan lade sig gøre.

 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Vejle Erhvervshavn. Disse kan give dig indsigt i, hvordan vi behandler dine oplysninger, berigtige eller slette dine oplysninger, hvis der er fejl eller ændringer.
For en god ordens skyld gøres du endvidere opmærksom på, at hvis du måtte være af den opfattelse, at der behandles personoplysninger om dig i strid med persondataforordningens regler, så har du mulighed for at indgive klage til Datatilsynet.

 


Kontaktoplysninger:

Dataansvarlig:

Vejle Erhvervshavn’s kontaktoplysninger er:
Vejle Erhvervshavn
Sydkajen 16
7100 Vejle
7582 0466
vejleport@vejleport.dk

 

Vejle Erhvervshavns DPO:

Advokat Karen Kaalund
Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
www.kirklarsen.dk
7611 5420
kka@kirklarsen.dk

 

Datatilsynets kontaktoplysninger er:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
3319 3200
dt@datatilsynet.dk

 

[VE 16.06.2020]