Erhverv

Skibsliste

Vejr

Affaldshåndtering

Modtagelse af affald

Alle skibe har pligt til at aflevere affald, når de anløber danske havne. Skibe er dog undtaget afleveringspligten, hvis der er tale om mindre mængder affald, der miljømæssigt forsvarligt kan opbevares om bord, og hvis affaldet, sammen med senere frembragt affald, kan afleveres til en senere havn.

Skibe, der skal aflevere affald, skal udfylde en anmeldelsesformular via SafeSeaNet.

Vejle Erhvervshavns servicefolk vil derefter sørge for at anbringe en affaldsbeholder, som skibets besætning kan deponere affaldet i.

Der må ikke henstilles affald på kajen, og Vejle Erhvervshavn opstiller ikke affaldsbeholdere ved skibet.

Affald (kabysaffald m.v.) fra skibe, der har betalt skibsafgift, modtages af Vejle Erhvervshavn inden for 7.30-15.00 på hverdage. Affald kan også afhentes af havnens servicefolk udenfor almindelig arbejdstid, så længe der betales i henhold til reglerne for udkald og overtid.


Affald – Farlige stoffer1

Har skibet rester af farlige stoffer modtages disse efter særlig aftale med havnekontoret.

Virksomheder, der afskiber eller modtager skadelige IMDG stoffer (International Maritim Dangerous Goods Code) må selv foranledige og bekoste aflevering til et modtageranlæg, der er godkendt af myndighederne.

Virksomheder, der reparerer skibe, må selv foranledige og bekoste aflevering til et modtageanlæg, der er godkendt af myndighederne.

1(Ifølge bekendtgørelse nr. 1003 af 10/12 2002)