Erhverv

Skibsliste

Vejr

Besejlingsforhold

Vejle Erhvervshavn

Havnebassinet har en vanddybde på 7 meter ved middelvandstand, ligesom sejlrenden er 7 meter dyb og 30 meter bred.
Der er 20 kajpladser, fordelt på Nord- og Sydkajen foruden kajplads på Honnørkajen inderst i bassinet. Skibe længere end 130 meter bedes kontakte havnekontoret før anløb.

Indsejlingen til havnen går gennem Vejle Fjord via en afmærket sejlrende og med et ledefyr inderst i havnen. 

Nedenstående informationer om besejlingsforhold er midlertidige efter aftale med lodsen./The information below are temporary and is given in correspondance with the pilot. 

Havnebassin     Basin  

Max. længde på skibe

130,00m

 

Max length for vessels

130,00m

Max airdraft

40,00m

 

Max airdraft

40,00m

Vandstandsdybde for skibe op til 16m bredde

6,40 m

 

Max draft for vessel’s upto 16 m breadth

6,40 m

Vandstandsdybde for skibe på mellem 16 og 20m bredde

6,00m

 

Max draft for vessel’s from 16 m to 20 breadth 6,00 m
Sejlrenden     Port Access channel  

Vandstandsdybde

7,00 m

 

Max. breadth

7,00m

Bredde

20,00 m

 

Max breadth 

20,00 m

Vejle Fjordbroen

 

 

The Vejle Fjord Bridge

 

Gennemsejlingshøjde

40,00 meter

 

Max. airdraft

40,00m

Gennemsejlingsbredde

110,00 meter

 

Max. breadth

110,00m
Fyr

 

 

 

 

Ledefyr

       

Sidst opdateret/last updated – November 2019