Vejle Erhvervshavn

Havnebassinet har en vanddybde på 7 meter ved middelvandstand ligesom sejlrenden er 7 meter dyb og 30 meter bred.
Der er 20 kajpladser, fordelt på Nord- og Sydkajen foruden kajplads på Honnørkajen inderst i bassinet. Skibe længere end 130 meter bedes kontakte havnekontoret før anløb.

Indsejlingen til havnen går gennem Vejle Fjord via en afmærket sejlrende og med et ledefyr inderst i havnen.

Havnebassin  

Vandstandsdybde

7 meter

Sejlrenden  

Vandstandsdybde

7 meter

Bredde

30 meter

Vejle Fjordbroen

 

Gennemsejlingshøjde

40 meter

Gennemsejlingsbredde

100 meter

Fyr

 

Ledefyr