Erhverv

Skibsliste

Vejr

Besejlingsforhold

Vejle Erhvervshavn

Havnebassinet har en vanddybde på 7 meter ved middelvandstand, ligesom sejlrenden er 7 meter dyb og 30 meter bred.
Der er 20 kajpladser, fordelt på Nord- og Sydkajen foruden kajplads på Honnørkajen inderst i bassinet. Skibe længere end 130 meter bedes kontakte havnekontoret før anløb.

Indsejlingen til havnen går gennem Vejle Fjord via en afmærket sejlrende og med et ledefyr inderst i havnen. 

Nedenstående informationer om besejlingsforhold er midlertidige efter aftale med lodsen./The information below are temporary and is given in correspondance with the pilot. 

Havnebassin     Basin  

Maks længde på skibe

130,00m

 

Maks length for vessels

130,00m

Maks airdraft

N/A

 

Maks airdraft

N/A

Maks dybgang for skibe op til 16m bredde

6,40 m

 

Maks draft for vessel’s upto 16 m breadth

6,40 m

Maks dybgang for skibe på mellem 16 og 20m bredde

6,00m

 

Maks draft for vessel’s from 16 m to 20 breadth 6,00 m
Sejlrenden     Port Access channel  

Maks dybgang

6,40 m

 

Maks draft

6,40 m

Maks bredde

20,00 m

 

Maks breadth 

20,00 m

Vejle Fjordbroen

 

 

The Vejle Fjord Bridge

 

Gennemsejlingshøjde

40,00 meter

 

Maks airdraft

40,00m

 

 

 

 

 
Fyr

 

 

 

 

Ledefyr