Erhverv

Skibsliste

Vejr

ISPS – sikring

ISPS står for ”The International Ship and Port Facility Security”1, og er en international konvention omkring sikkerhed på skibe og i havne.

Vejle Erhvervshavn servicerer virksomheder, der fragter gods nationalt og internationalt med skib. For at skibene kan lægge til, kræves det, at de er sikkerhedsgodkendte, og har et sikkerhedscertifikat. Derfor sejler skibene kun mellem havne, der er ISPS-sikrede, da det ellers vil være udelukket at sejle mellem en usikret havn og en ISPS-sikret havn.

Der er stadig adgang til kajkanten ved Honnørkajen inderst i havnen, foruden at der fra Honnørkajen er ca. 50 meters adgang til både Nord- og Sydkajen. Dette giver gode adgangsforhold for bl.a. lystfiskere (Ved behov for placering af skibe, kan disse to områder blive midlertidigt afspærret).

Desuden er der adgang til vandet for publikum ved Svajebassinet, Lystbådehavnen og ved udløbet af Sønderå.

1Kilde: Den Internationale Konvention af 1974 om sikkerhed for menneskeliv på søen.

 

PFSO på Vejle Erhvervshavn er Pia Graarup, du kan træffe hende på mobil: 2496 0111. 

På Vejle Erhvervshavn er der to havnefaciliteter:

Havnefacilitet 1                            Nord   DKVEJ-0001

Havnefacilitet 2                            Syd     DKVEJ-0002

Brochure 2018 Vejle Erhvervshavn

Brochure for Vejle Erhvervshavn

Brochure 2018 Vejle Erhvervshavn

Brochure for Projekt Artemis

Læs mere om projektet her