Erhverv

Skibsliste

Vejr

Gods

Vejle Erhvervshavn har erfaring med at behandle bulk, og kan derfor håndtere:

  • Korn
  • Kunstgødning
  • Kemikalier
  • Salt
  • Sten og grus
  • Jern og metal
  • Tømmer
  • Træflis og biomasseprodukter

Det er muligt at bruge kajarealerne til midlertidig oplagring af godset efter aftale med havnekontoret.

Vejle Erhvervshavn ligger fordelagtigt placeret i forhold til motorvejsnettet E45, og har en velbygget jernbaneinfrastruktur. Dagligt lægger i gennemsnit 1-2 skibe til kaj, og lastbiler og jernbanen henter og bringer gods til videre fragt.

 

 

 

 

Brochure 2018 Vejle Erhvervshavn

Brochure for Vejle Erhvervshavn

Brochure 2018 Vejle Erhvervshavn

Brochure for Projekt Artemis

Læs mere om projektet her