Vejle Erhvervshavn har erfaring med at behandle bulk, og kan derfor håndtere:

  • Korn
  • Kunstgødning
  • Kemikalier
  • Salt
  • Sten og grus
  • Jern og metal
  • Tømmer
  • Træflis og biomasseprodukter

Det er muligt at bruge kajarealerne til midlertidig oplagring af godset efter aftale med havnekontoret.

Vejle Erhvervshavn ligger fordelagtigt placeret i forhold til motorvejsnettet E45, og har en velbygget jernbaneinfrastruktur. Dagligt lægger i gennemsnit 1-2 skibe til kaj, og lastbiler og jernbanen henter og bringer gods til videre fragt.