Erhverv

Skibsliste

Vejr

Håndtering af slop/olie

Slop/olie

Slop og andet flydende olieholdigt affald modtages i henhold til lovgivning om modtagerordning for affald fra skibe.

For aflevering af olieaffaldet skal der gives et varsel på 24 timer til Havnekontoret. Dog kan varslet gives helt ned til 8 timer før afleveringen, hvis varslet gives inden for normal arbejdstid. Gives varslet kortere end 8 timer før afleveringen, må skibet påregne en merudgift for at komme af med olieaffaldet til Vejle Erhvervshavn. 

 Afgiftsfrit ved betalt skibsafgift:

  • Afleveringsmængder på op til 1 m3 er afgiftsfri
  • Olieaffald leveres til modtageranlægget, dvs. at skibet skal have nødvendig pumpekapacitet

Yderligere udgifter for skibets regning

  • Aflevering af mængde af over 1 m3
  • Kortere varsel end 24 timer
  • Skibet har ikke pumpekapacitet
  • Olien kan ikke leveres til skibets ræling

Prisen for udgifterne finder du her

(Ifølge bekendtgørelse nr. 1003 af 10/12 2002)