Erhverv

Skibsliste

Vejr

Faciliteter

Vejle Erhvervshavn udfører traditionel trafikhavnsdrift, og bygger, vedligeholder infrastruktur, som omfatter sejlrende, havnebassin, bolværker, kajarealer, gader, veje samt forskellige installationer til el- og vandforsyning til skibe. Derudover foretages udlejning af kraner, pakhuse og arealer, primært til brug for havneaktiviteter.

Vejle Erhvervshavn servicerer et bredt udsnit af virksomheder, primært import/eksport- og produktionsfirmaer, der har til huse på kajerne, og på havnens øvrige areal befinder sig derudover mindre erhvervsdrivende inden for bl.a. detail og produktion.

Vejle Erhvervshavn har en central placering i forhold til motorvej E45 og jernbanen, hvilket er fordelagtigt for virksomhederne, der får losset og lastet gods.

Med IPSP-sikringen af havneområdet kan Vejle Erhvervshavn stå inde for, at loven er overholdt, således at fragten af gods videre ud i verden kan ske efter gældende lovkrav.

Eller kontakt havnekontoret på mail vejleport@vejleport.dk eller telefon (+45) 75 82 04 66.

 

Brochure 2018 Vejle Erhvervshavn

Brochure for Vejle Erhvervshavn

Brochure 2018 Vejle Erhvervshavn

Brochure for Projekt Artemis

Læs mere om projektet her