Erhverv

Skibsliste

Vejr

Tvovervågning og videooptagelse

Vejle Erhvervshavns politik for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning og videooptagelse.

Som et led i Vejle Erhvervshavns kontrol og overvågning af havnearealerne, bliver der foretaget tv-overvågning og videooptagelse af havnes arealer.

 

Hvilke personoplysninger behandler vi – og hvorfor?

I forbindelse med havnens videoovervågning vil der kunne ske optagelser af personers adfærd og færden. Optagelser gennemgås i tilfælde af ulykker samt ved konkret mistanke om ulovlig eller illoyal adfærd.
Videoovervågningen er nødvendig for at leve op til ISPS kravene om havnesikring.

 

Behandlingshjemmel

Hjemlen til ovenstående behandlinger findes i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c d eller e.

 

Videregivelse af oplysninger

Der vil ikke blive videregivet personoplysninger om dig, med mindre der foreligger en saglig grund og en gyldig behandlingshjemmel. Politiet kan i forbindelse med efterforskning af forbrydelse anmode om adgang til videoovervågningsmateriale.

 

Databehandler

Al den data vi behandler om dig bliver opbevaret i vores administration, som blandt andet administreres af en ekstern leverandør (hosting og backup). Dit data bliver således opbevaret på servere, der er ejet den eksterne leverandør og Vejle Erhvervshavn. Serverne er fysisk placeret ved den eksterne leverandør og på Vejle Havn. Den eksterne leverandør er databehandler og må derfor alene behandle data efter vores instruks. Den eksterne leverandør sørger for at vores data opbevares forsvarligt og sikkert.

 

Opbevaringsperioden

Alle optagelser gemmes i op til 30 dage, hvorefter de slettes, med mindre der er sagligt grundlag for at opbevare dem længere.

 

Indsigt i, sletning eller rettelser af dine oplysninger

Du har ret til at få information om og gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du mener, at vi behandler oplysninger der er urigtige eller vildledende, eller at vores behandling er i strid med den gældende persondataretlige lovgivning, herunder Persondataforordningen, kan du anmode os om at få berigtiget, slettet eller blokeret disse oplysninger. Vi vil besvare en sådan anmodning, så hurtigt som det kan lade sig gøre.

 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Vejle Erhvervshavn. Disse kan give dig indsigt i, hvordan vi behandler dine oplysninger, berigtige eller slette dine oplysninger, hvis der er fejl eller ændringer. 

For en god ordens skyld gøres du endvidere opmærksom på, at hvis du måtte være af den opfattelse, at der behandles personoplysninger om dig i strid med persondataforordningens regler, så har du mulighed for at indgive klage til Datatilsynet.

 


Kontaktoplysninger:

Dataansvarlig:

Vejle Erhvervshavn’s kontaktoplysninger er:

Vejle Erhvervshavn
Sydkajen 16
7100 Vejle
7582 0466
vejleport@vejleport.dk 

Vejle Erhvervshavns DPO:

Advokat Karen Kaalund
Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
www.kirklarsen.dk
7611 5420
kka@kirklarsen.dk 

Datatilsynets kontaktoplysninger er:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
3319 3200
dt@datatilsynet.dk 

[VE 18.06.2020]