Erhverv

Skibsliste

Vejr

Projekt Artemis

Vejle Erhvervshavn vil gerne være på forkant med den grønne omstilling og er på nuværende tidspunkt i gang med et ambitiøst projekt omhandlende fangst og lagring af CO2 (CCS). Projektet hedder Artemis og er vores bud på, hvordan vi i fællesskab kan bidrage til en 70% reduktion af CO2 i forhold til niveauet i 1990.  

Foruden engagement med klimamålet og FN’s Verdensmål 9, 11 og 12 vil realiseringen af dette projekt skabe vækst for alle samarbejdspartnere samtidig med at en ny bæredygtig model for CO2 med cirkulær økonomi udvikles.

Rygraden i projektet, bliver et erhvervspartnerskab mellem Vejle kommune, Vejle erhvervshavn og virksomheder i og omkring vejle kommune. 

Hvis erhvervspartnerskabet og projektet skulle være interessant for jeres virksomhed, bedes I kontakte Vejle Erhvervshavn på tlf.: 40 15 74 15 for at booke et informationsmøde. 

Herunder er et værktøj “CCS finansieringsværktøj”, der er udviklet til at beregne jeres dækningsbidrag ved omstilling til CO2-fangst i røggasanlægget.  

Resultatet er den besparelse, I opnår ved CO2-fangst. Indtil investeringen i  
CO2-fangst anlægget er tjent ind igen, anses besparelsen som et dækningsbidrag, hvorefter den bliver en økonomisk gevinst for virksomheden. 

I beregneren kan indtastes:

  1. CO2-emission (ton/år) 
  2. Antallet af købte CO2-kvoter 
  3. De gældende/forventede CO2-afgiftspriser (kr./ton) 
  4. Prisen for CO2-fangst (kr./ton) til drift og vedligehold samt kystnær- og offshore lagring

Forudindtastede værdier beror sig på forventede og anbefalede priser jvf.:

  • “Potentialet for CO2-fangst i Danmark til den grønne omstilling, april 2021, Dansk Energi”
  • “Økonomi og Miljø 2020, marts 2021, De Økonomiske Råd & Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion, marts 2020, Klimarådet”
  • “Potentialet for nye teknologier i el- og fjernvarmesektoren, september 2020, Ea Energianalyse”.

PDF brochure 2024

Brochure for Vejle Erhvervshavn

Brochure 2018 Vejle Erhvervshavn

Brochure for Projekt Artemis

Læs mere om projektet her