Erhverv

Skibsliste

Vejr

Snerydning

I vinterhalvåret ryddes vejene på Vejle Erhvervshavn for sne, og der saltes efter følgende retningslinjer:

  • Snerydning/saltning påbegyndes normalt kl. 07.00 på almindelige arbejdsdage
  • Først ryddes og saltes arealerne langs kajerne, hvor der skal arbejdes med losning og lastning af skibe
  • Dernæst ryddes og saltes de øst-/vestgående indfaldsveje til havneområdet, efter følgende skema:
  1. Sjællandsgade – Pakhusgade
  2. Dyrskuevej – Strandgade
  3. Forbindelsesveje til/fra kajarealerne
  4. Øvrige områder i fornøden omfang.

Vejle Erhvervshavns snerydningsmateriel består af et mindre antal traktorer. Ved færdsel på havnens arealer gøres opmærksom på at ikke alle arealer kan være ryddet samtidig i tilfælde af snefald.

Der opfordres til, at alle sænker farten, og skærper opmærksomheden, specielt i vådt og glat føre og – ikke mindst – viser hensyn.