Erhverv

Skibsliste

Vejr

Forretningsområder

Vejle Erhvervshavn

Vejle Erhvervshavn udfører traditionel trafikhavnsdrift, og bygger, vedligeholder infrastruktur, som omfatter sejlrende, havnebassin, bolværker, kajarealer, gader, veje samt forskellige installationer til el- og vandforsyning til skibe. Derudover foretages udlejning af kraner, pakhuse og arealer, primært til brug for havneaktiviteter.

Vejle Erhvervshavn servicerer et bredt udsnit af virksomheder, primært import/eksport- og produktionsfirmaer, der har til huse på kajerne, og på havnens øvrige areal befinder sig derudover mindre erhvervsdrivende inden for bl.a. detail og produktion.

Vejle Erhvervshavn har en centrale placering i forhold til motorvej E45 og jernbanen, hvilket er fordelagtigt for virksomhederne, der får losset og lastet gods.

Med IPSP-sikringen af havneområdet kan Vejle Erhvervshavn stå inde for, at loven er overholdt, således at håndtering af gods kan ske efter gældende internationale lovkrav.

 

PDF brochure 2024

Brochure for Vejle Erhvervshavn

Brochure 2018 Vejle Erhvervshavn

Brochure for Projekt Artemis

Læs mere om projektet her