Vejle Erhvervshavn er en kommunal selvstyrehavn, der ligger fordelagtigt placeret i forhold til motorvejsnettet E45 og jernbanen.

Aktiviteterne på de sammenlagt knap to km lange kajer understøtter flere større virksomheder, fordelt på 546.755 m2 havneområde, foruden et stort erhvervsopland i hele trekantsområdet.

Dagligt lægger i gennemsnit 1-2 skibe til kaj. Infrastrukturen på hele havnen giver gode tilkørselsforhold, samt muligheder for forarbejdning og produktion af gods, der modtages direkte fra skibene.

Vejle Erhvervshavns mission:

”Vejle Erhvervshavn skal bidrage til at erhvervslivet får den nødvendige konkurrencekraft ved at gods effektivt og lønsomt kan ekspederes over havnen”

Havnen har som mål at have en tæt kundekontakt og levere et højt serviceniveau. Som alle andre erhvervshavne i Danmark er Vejle Erhvervshavn ISPS-sikret , og kan derfor stå inde for at fragten af gods videre ud i verden kan ske efter gældende lovkrav.

Samtidig er havnen centralt placeret i Vejle by, og der er handels mulighed inden for 500 meter, og bymidten med gågade, butikker og kulturliv ligger ca. 1 km fra Honnørkajen.

 


Nyhed fra Vejle Erhvervshavn:

I februar 2021 og indtil 15. april 2021 vil der hver weekend være regulering af sølvmåger og duer på havnearealet. Reguleringen vil primært foregå i dagtimerne i weekenderne på Sydkajen, reguleringen vil ske på havnearealet under hensyntagen til skibshåndteringen. Der vil blive benyttet halvautomatisk salonriffel til at regulere sølvmågerne og duerne med. Jægerne vil bære refleksveste, når de færdes på havnearealet.
Politiet er orienteret om, at der vil foregå regulering på havnearealet i perioden fra 1. februar til 31. december 2021. Vejle Erhvervshavn vil løbende holde kunderne orienteret om reguleringen af sølvmågerne. Pr. 1. april 2021 vil jægerne begynde at regulere reder, og reder med æg og yngel indtil 31. juli 2021.
Status på reguleringen er, at der siden 1. september 2020 er reguleret 75 voksne sølvmåger indtil dags dato. I 2019 blev der reguleret 689 æg, og i 2020 blev der reguleret 91 reder med æg og yngel på Ib Andresen Industri’s tage.


Videoer fra livet på Vejle Erhvervshavn.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.