Erhverv

Skibsliste

Vejr

Registreringer i adgangskontrolsystemet

Du er nu registreret i Vejle Erhvervshavns adgangskontrolsystem og i henhold til Persondataloven skal vi oplyse dig om hvilke data vi behandler og opbevarer i denne forbindelse.

 

Hvilke personoplysninger behandler vi – og hvorfor?

Ved oprettelse med adgang via telefon, adgangskort eller fjernbetjening har vi registreret dit navn, titel, fødselsdato, telefonnummer og adgangens udløbsdato.
Hvis din adgang er oprettet via brobizz har vi udover ovenstående også registreret firmanavn, adresse, postnummer, by, e-mailadresse, brobizznummer og køretøjets registreringsnummer.
Oplysningerne bliver registreret for at styre hvem der har adgang til havnen og for at kunne foretage afregning af gebyret.

 

Behandlingshjemmel

Det retslige grundlag for at behandle dine persondata er, kravene om sikring af den internationale skibstrafik og sikring af havnefaciliteterne ( ISPS ) samt Persondataforordningens art. 6 stk. 1. litra c, d eller e.

 

Videregivelse af oplysninger

Der vil ikke blive videregivet personoplysninger om dig, med mindre der foreligger en saglig grund og en gyldig behandlingshjemmel.

 

Databehandler

Al den data vi behandler om dig bliver opbevaret i vores administration, som blandt andet administreres af en ekstern leverandør (hosting og backup). Dit data bliver således opbevaret på servere, der er ejet den eksterne leverandør og Vejle Erhvervshavn. Serverne er fysisk placeret ved den eksterne leverandør og på Vejle Havn. Den eksterne leverandør er databehandler og må derfor alene behandle data efter vores instruks. Den eksterne leverandør sørger for at vores data opbevares forsvarligt og sikkert.

 

Opbevaringsperioden

Data på brobizzadgange opbevares et år og for øvrige adgange 4 år, med mindre vi inden modtager oplysning om at adgangen skal annulleres. Ved forlængelse opbevares data i forlængelsesperioden.

 

Indsigt i, sletning eller rettelser af dine oplysninger

Du har ret til at få information om og gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du mener, at vi behandler oplysninger der er urigtige eller vildledende, eller at vores behandling er i strid med den gældende persondataretlige lovgivning, herunder Persondataforordningen, kan du anmode os om at få berigtiget, slettet eller blokeret disse oplysninger. Vi vil besvare en sådan anmodning så hurtigt som det kan lade sig gøre.

 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Vejle Erhvervshavn. Disse kan give dig indsigt i, hvordan vi behandler dine oplysninger, berigtige eller slette dine oplysninger, hvis der er fejl eller ændringer.

For en god ordens skyld gøres du endvidere opmærksom på, at hvis du måtte være af den opfattelse, at der behandles personoplysninger om dig i strid med persondataforordningens regler, så har du mulighed for at indgive klage til Datatilsynet.

 


Kontaktoplysninger:

Dataansvarlig:

Vejle Erhvervshavn’s kontaktoplysninger er:

Vejle Erhvervshavn
Sydkajen 16
7100 Vejle
7582 0466
vejleport@vejleport.dk

 

Vejle Erhvervshavns DPO:

Advokat Karen Kaalund
Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius
H. C. Andersens Blvd. 45,
1553 København V
www.kirklarsen.dk
7611 5420
kka@kirklarsen.dk

 

Datatilsynets kontaktoplysninger er:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

[VE 18.06.2020]