Persondatapolitik vedrørende registreringer foretaget via havnens hjemmeside.

1. Generelt

Vejle Havn registrerer persondata, når du udfylder blanketten BroBizz, hvor du registrer din brobizz som adgang til havnen, samt når du skriver en mail til Havnen.

Vi registrerer følgende oplysninger: Firmanavn, personnavn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mailadresse, brobizznummer og køretøjets registreringsnummer. Ved e-mailhenvendelser registreres de oplysninger du angiver i din mail.

Oplysningerne bliver registreret for at styre, hvem der har adgang til havnen og for at kunne foretage afregning af årsgebyret på brobizz-adgangen. Øvrige oplysninger registreres for at kunne besvare din henvendelse.

 

2. Cookies

Der anvendes cookies på havnens hjemmeside, og der registreres oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside.

 

3. Oplysninger bliver ikke videregivet uden din viden.

Vejle Havn videregiver ikke dine oplysninger, med mindre vi er juridisk forpligtet hertil, og du vil i så fald blive orienteret herom.

 

4. Hvor længe opbevarer vi de registrerede persondata?

Data, der er registreret i forbindelse med brobizzadgangen, opbevares det år som der betales for brobizzadgangen. Såfremt brobizzadgangen fornys, opbevares de pågældende data tilsvarende et år yderligere. Data registreret i forbindelse med e-mailhenvendelser opbevares så længe, det er nødvendig for bevarelse af henvendelsen samt hvad der i øvrigt måtte være nødvendigt ud fra henvendelsens karakter.

 

5. Hvem har adgang til de oplysninger der registreres via hjemmesiden?

Data vedrørende brobizzadgangen er registreret i vores adgangskontrolsystem, hvor den daglige adgang er begrænset til to af havnens administrative medarbejdere. Øvrige data opbevares hos den administrative medarbejder, der står for besvarelse af henvendelsen.

 

6. Sikkerhed

Persondata opbevares i databaser, der er beskyttet mod uautoriseret adgang med hjælp af brugerid og password. Data er ikke kryptereret.

 

7. Yderligere oplysninger om registrerede persondata.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til Vejle Havns registrering og opbevaring af persondata, er du velkommen til at kontakte vores administration på telefon 75 82 04 66 dagligt mellem 07.30 og 15.00.

 

 

Version 25.05.2018