Vejle Havn kontaktede december 2016 Vejle Kommune og bad om at få revideret de 2 lokalplaner (56 og 1079), som dækker Vejle havn.
Uddrag af henvendelse:
”Anmodningen skal ses i lyset af, at Vejle Erhvervshavn ønsker at udvikle havnen yderligt bl.a. gennem udnyttelse af en række af de ledige arealer på det definerede havneområde, som er dækket af nævnte lokalplaner. Muligheder som i dag vanskeliggøres, da lokalplanerne stiller specifikke krav om at anvendelsen alene må ske til havneformål. En definition, som betyder at kommunen kan være tvunget til at afvise projekter, hvor der eksempelvis søges om byggetilladelse til projekter, som ellers efter Havneloven vil kunne accepteres.
Havneloven:
Havnelovens § 6, stk. 2 angiver:

”Havnearealer skal prioriteres anvendt til erhvervsmæssige aktiviteter, der understøtter søtransport, eller til andre aktiviteter, der forudsætter havnenær beliggenhed inden for rammerne af den valgte organisationsform. Såfremt arealerne ikke kan udlejes til disse aktiviteter, kan havnen udleje arealerne til andre formål. ”

Vejle Erhvervshavn ønsker i en tæt dialog med Vejle Kommunes planafdeling at udvikle havneområderne, så der sikres en sammenhæng mellem kommunens udbygningsplaner og Vejle Erhvervshavns ønsker om udvikling. I den proces skal der sikres, at relevante områder reserveres til havneformål, samtidig med at andre områder (f.eks. områderne langs åen i Sjællandsgade) kan anvendes til andre formål.”
Kommunen har nu meddelt, at arbejdet med lokalplanændringerne påbegyndes 5. september 2017 og forventes færdig rundt årsskiftet.

Med venlig hilsen

Knud Vang Nielsen
Havnedirektør


Nye udviklingsmuligheder for Vejle Erhvervshavn – læs artiklen om fyldte lagre, der flytter gods ud på kajarealerne.


Vejle Erhvervshavn har indkøbt en ny pram til det forestående arbejde med at få uddybet sejlrenden. Her ser du den på vej til Vejle i Rotterdam Havn, hvor den er blevet hentet. Vi forventer, at både prammen og slæbebåden Jeppe Jensen II incl. bemanding anløber Vejle Erhvervshavn fredag d 25. august 2017.


Alle pressehenvendelser skal ske direkte til Havnedirektør Knud Vang Nielsen på mail knud@vejleport.dk .  

Alle øvrige henvendelser rettes til Havnekontoret via mail vejleport@vejleport.dk
telefon (+45) 7582 0466 eller kontaktformular herunder.